ฝันว่าก้มตัว หรือโค้งตัว

การที่คนเราฝันนั้น บางทีก็เป็นฝันดี บางทีก็เป็นร้าย มาดูกันว่าสิ่งที่เราฝันถึงนั้นเป็นอย่างไร

พร้อมกับการรับรู้ในสิ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้

ฝันว่า ก้ม หรือโค้งตัว

ฝันว่าก้มหรือโค้งตัวลงพูดกับคนอื่น

ทำนายว่า การแสดงถึงจะพบกับภาวะแห่งความปั่นป่วน แล้วจะติดตามดัวยความสงบในภายหลัง

 

beginner5

ขอบคุณภาพจาก อินเตอร์เน็ต

ทริป * สาระง่ายๆ สไตล์ สุจิตรา

 

Leave a Reply