เสียงกับประสาทหู

เมื่อหูนั้นทำให้เราได้ยินอะไร ต่อมิ อะไร หรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่บรรเทิงหูหรือไม่เราก็ต้องมีการใช้ประสาทหู ในการรับฟัง แต่การที่่ประสาทหูจะรับได้ขนาดไหนนั้นเรามาดูกันว่ามีอะไรทำให้ประสาทหูของเราเสื่อมก่อนเวลาอันควร และสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดังมากหรือน้อยนั้นมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ ประสาทหูเราเสี่อมได้

เสียงดังตั้งแต่ 85-90 เดซิเบล ดังติดต่อกันเป็นเวลา 30 นาที หรือมากกว่านั้น

70 เดซิเบล

 • เสียงการจราจรบนถนน ซึ่งดังอยู่ตลอดเวลาที่เราขับรถหรือโดยสารอยู่บนรถ
 • เครื่องดูดฝุ่น ดังตลอดเวลาที่เราดูดฝุ่น จนกว่าเราจะหยุด ซึ่งทำให้หูอื้อไปสักพัก

80 เดซิเบล

 • เสียงนาฬิกาปลุก ดังจนกว่าเราจะปิดมัน
 • เครื่องเล่น เอ็มพี 3 ดังตลอดเวลาที่เราฟัง ซึ่งเราๆ ได้เปิดเสียงระดับความดัง 3ใน4 ของความดังเต็มที่ของเครื่อง

90 เดซิเบล

 • เครื่องตัดหญ้า ดังไปทั่วท้องที่จนกว่าจะตัดหญ้าเสร็จ
 • เครื่องปั่นผสมอาหาร ดังวิ้ดๆ จนกว่าเราจะผสมอาหารได้สำเร็จ
 • ดรายร์เป่าผม ดังสม่ำเสมอ จนกว่าผมจะแห้ง

100 เดซิเบล

 • เสียงมอเตอร์ไซค์ ดังตลอดการขับขี่และการเร่งเครื่องยนต์
 • รถไฟ ดังตลอดการเดินทาง จนกว่าจะหยุดรถที่สถานี
 • รถไฟใต้ดิน ดังจนกว่าจะหยุดรถที่สถานี

110 เดซิเบล

 • แตรรถยนต์ในระยะ 3 เมตร  ดังถี่ๆ ระยะใกล้ ๆ
 • คอนเสริ์ต เสียงดนตรี เสียงผู้คนที่เข้าร่วมการแสดง
 • การแข่งขันกีฬา เสียงโห่ตลอดเวลา

เม่ื่อเราจะยังต้องใช้ประสาทหูในการรับฟังสิ่งต่างๆ

แต่เราเลื่ยงสิ่งเหล่านี้ไปไม่พ้นจากวงจรชีวิต

เราก็ต้องทำใจ ทำอารมณ์ให้ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ซึ่งไม่ได้ดังอยุู่ตลอดเวลา แค่บางครั้งบางคราเท่านั้นเอง

 

ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต

ทริป * สาระง่ายๆ สไตล์ สุจิตรา

Leave a Reply